I forbindelse med høring om ordningen med fritak fra løyveplikten for mindre turistoperatører, har Tromsø Taxieierforening uttrykt sin misnøye mot løyvefritaket.

– Det er i dag nok løyver som kan utføre denne type transport som det legges opp til. Ett fritak fra løyvekravene kan medføre usikkerhet for både brukere og utøvere med gyldig løyve, heter det i brevet til Samferdselsavdelingen i Troms fylkeskommune.

Useriøse utøvere

Videre skriver Tromsø Taxieierforening at en videreføring av fritaket er med på å uthule dagens løyveordning.

– Det er etter vår mening ett stort sprik mellom de som utfører gyldig transport og useriøse utøvere uten noen form for løyve, står det i brevet.

Det var i 2012 at Samferdselsdepartementet åpnet for at virksomheter i turistnæringen kunne utføre sine tjenester uten løyve.

Les også: Kalddusj for turoperatør - får ikke kjøre turister

Ute av kontroll

Også i februar i år meldte iTromsø at Taxiforbundet ville ha slutt på det de mente var forskjellsbehandling.

– Vi føler det er helt ute av kontroll. Det virker som alle med en bil og et firmanavn kan kjøre rundt med turister når det måtte passe dem. Det er stikk i strid med yrkestransportloven, som sier at du må ha løyve for å drive med transport, sa fylkesleder Svein Harry Martinsen i Taxiforbundet den gang.

Les også: 17 bedrifter kan miste retten til løyvefritak