– Møtet blir avholdt i Tromsø blant annet på grunn av den sentrale rollen Tromsø spiller i samarbeidet i nord. Blant spørsmål som vil bli diskutert på møtet er bærekraftig utvikling av regionen, næringsutvikling, miljø, urfolksspørsmål og klima, sier kommunikasjonsrådgiver Kristin Enstad i Utenriksdepartementet (UD).

De siste to årene har Norge hatt formannskapet. Nå er det Finland sin tur. Enstad mener at medlemmene Danmark, EU, Finland, Island, Russland, Sverige og Norge har 20 nyttige år å se tilbake på.

– Statsministermøtet i Kirkenes i juni markerte 20 års vellykket samarbeid i Barentsregionen. Barentssamarbeidet har blant annet bidratt til økt kontakt over grensene og vært et viktig tillitsskapende tiltak, sier hun.

Den originale Kirkenes-erklæringen fra 1993, som ble til i grunnleggingen av Barentssamarbeidet, ble på det møtet supplert av en ny erklæring.

– Den har et sterkt fokus på næringsutvikling, miljø og klima, transport, lettere grensepasseringer og folk-til-folk-samarbeid, det sivile samfunnets rolle og urfolks rolle og rettigheter, sier Enstad.

Ordfører Jens Johan Hjort ser frem til at Tromsø skal være vertskap for neste møte.

– Som ordfører er jeg svært glad for at møtet vil finne sted i Tromsø. I Ishavsbyen har arktisk kunnskap og samarbeid på mange måter funnet sitt arnested. Her er det grunn til å trekke frem det arbeidet som gjøres på universitetet, samhandlingsarenaen Arctic Frontiers og Arktisk råds permanente sekretariat, som formelt ble etablert i Tromsø i januar, sier Hjort.

– I en tid da nord befinner seg i verdens søkelys, og Barentsregionen står foran store endringer i forhold til bruk av havområder og ressursutnyttelse, er det naturlig at det etablerte samarbeidet i nord videreutvikles. Gjennom både Troms sin deltagelse i Barentsregionrådet, og Norges deltagelse i Barentsrådet, har Tromsø en rolle som vertskapsby og hovedstad i nord, sier ordføreren.

foto
Kommunikasjonsrådgiver Kristin Enstad. Foto: UD Foto: UD
foto
Ordfører Jens Johan Hjort (H). Foto: Tromsø kommune Foto: Tromsø kommune