Først fikk de ingen forslag til likestillingsprisen – så mange har de fått nå

foto