Mangler fortsatt flertall på fylkestinget: – Samtaler på kryss og tvers