foto
OVERVÅKES: iTromsøs nye tjeneste "Stortingsbenken" viser forskjellene mellom de ulike representantene fra Troms fylke. Den viser for eksempel hvor ivrige Troms-politikerne er i Stortingets spørretime, hvor dette bildet ble tatt tidligere i år. Foto: Scanpix Foto: Larsen, Håkon Mosvold

- He he, jeg har jo ikke tenkt å sitte på Stortinget til evig tid, så det er kan jo være bra å sette spor etter seg.

Det sier stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker (H). Hun er den som ifølge iTromsøs nye nettjeneste - "Stortingsbenken" - er mest iherdig i Stortingets spørretime. Siden denne stortingsperioden startet etter valget i 2009, har hun bedt statsrådene svare for seg 45 ganger.

Mange tema

- Jeg er jo alene som partiets representant for Troms. I tillegg er jo skole et svært viktig saksfelt for Høyre, påpeker Aspaker.

I tillegg til de 45 spørsmålene, har hun også kommet med 16 forslag. Og tema er slett ikke bare skole. Det siste året har Aspaker blant annet engasjert seg i skredovervåking av Nordnes-fjellet i Lyngen, "granatbrygga" på Solstrand, etablering av DNA-laboratorium i Tromsø og stipend for kunststudenter i Tromsø.

- Jeg jobber mye, og det er mange saker jeg er engasjert i. Så er jeg også på Stortinget for å representere fylket, og for å gjøre en god jobb for partiet.

Opposisjonens mulighet

iTromsøs nettjeneste gir en oversikt over antallet saker, spørsmål, forslag og innlegg representantene for Troms har kommet med i perioden 2009-2013. Her ser du også hvilke saker de er engasjert i, og hvor mange ganger de er omtalt i landets nettmedier.

Alle tall sammenlignes med landsgjennomsnittet.

Oversikten viser for eksempel at Anne Marit Bjørnflaten (Ap) ikke har stilt ett eneste spørsmål - eller kommet med noen forslag - så langt. Det har heller ikke Irene Lange Nordahl (Sp). Imidlertid har Bjørnflaten vært saksordfører i fire saker, og hun har holdt 15 innlegg. Lange Nordahl har holdt hele 27 innlegg.

- Spørsmål er jo opposisjonens mulighet til å holde statsråder og departement i ørene. De rødgrønne politikerne har en helt annen tilgang til statsrådene, forklarer Aspaker.

Frustrerende

Spørsmål og forslag gir opposisjonen mulighet til å markere seg, men det er sjelden de får gjennomslag.

- Det er regjeringa som har flertall. Enkelte ganger kan de ta med seg våre forslag, og så vips dukker de opp som regjeringas egne forslag senere. Det kan være frustrerende, sier Aspaker, som håper og tror Høyre får regjeringsmakt etter valget i 2013.

- Da blir det kanskje færre spørsmål?

- Det vil tida vise. Det er en utfordring for alle regjeringspartier å aktivisere egne folk på Stortinget.

Gir velgerne innsyn

iTromsø lanserer nå nettjenesten "Stortingsbenken" for lesere som er interessert i å følge med på stortingspolitikernes gjøren og laden.

- Vi gir leserne en unik mulighet til å finne ut av hva politikerne de har stemt inn på Stortinget egentlig gjør. Det forteller litt om hvor aktive de er, og er et viktig redskap både for velgerne og for vår redaksjon. Vi kan heretter følge dem mye tettere enn vi kan i dag, sier avisens sjefredaktør Jørn-Christian Skoglund.

På iTromsøs nettside kan man nå klikke seg inn på nettjenesten, som altså gir en oversikt over antallet saker, spørsmål, forslag og innlegg fra politikerne. Her kan man også finne ut mer om de ulike sakene representantene er engasjert i, og man finner saker i media der politikerne har uttalt seg.

Her finner du også linker til politikernes profiler på sosiale medier som Facebook og Twitter.

foto
SPØR OFTEST: Elisabeth Aspaker. Foto: Jon Terje Eiterå
foto
OVER SNITTET: Elisabeth Aspaker er en av fylkets mest aktive politikere på Stortinget. Faksimilie: itromso.no Foto: stortingsbenken