– Det blir knyttet en politisk spenning til hva man kaller samenes nasjonaldag

foto