Tromsø er byen med flest «samkjøp» på boligmarkedet

foto