Nye regler om fartsgrenser på sjøen

Det er kommunene som fastsetter fartsgrenser for fritidsfartøy, men fra nyttår vil Kystverket sette eventuelle fartsgrenser for næringsfartøy. Foto: Vidar Ruud