Naboer klager på blokkplaner ved Pyramiden

MOT SØR: Om du kommer kjørende forbi Nova vil de planlagte blokkene på «TIRB-tomta» se slik ut.