– Det blir knyttet en politisk spenning til hva man kaller Samenes nasjonaldag

foto