– Vil de virkelig tvinge helseforetakene til å si opp kontrakter med store juridiske og økonomiske konsekvenser, spør Høie gjennom VG.

Uttalelsen kommer få timer etter at Ap, Sp, SV og Rødt flagget at de går inn for å kutte denne kontrakten og la operatøren Lufttransport fortsette å fly luftambulanse i Norge på ubestemt tid.

Ikke klokt

– Det er ikke klokt å gå imot en lovlig inngått avtale etter en anbudsprosess som har fulgt norsk lov, sier Høie til VG.

Det er nå opp til KrF om det kommer et slikt krav fra Stortingets flertall, men Høies advarsel er klar:

Privatisert siden 1988

– Luftambulansetjenestene i Norge har vært levert av private foretak hele tiden, siden en Ap-ledet regjering satte dette i gang i 1988 som en nasjonal tjeneste. Det vil være underlig å endre på dette nå, sier han.

– Hvor stort kan et eventuelt erstatningskrav bli om kontrakten brytes?

– Det vil komme kostnader, men først og fremst må helseregionene kunne legge til grunn at de skal følge lover og regler vedtatt av Stortinget, og spesielt reglene for offentlige anbud, sier Høie.

KrF bestemmer om de vil slutte seg til kravet, etter at Høie har redegjort Stortinget kommende tirsdag.

Leverer ikke på avtalen

– Problemet her er ikke den nye leverandøren, men at den nåværende leverandøren ikke leverer på den gjeldende avtalen. Bakgrunnen for det er vel kjent, og det er helsetjenestens ansvar å håndtere denne krevende situasjonen. Derfor har jeg bedt Helse Nord om å sørge for planer og tiltak for forsvarlige tjenester, og det mener jeg at Helse Nord nå gjør ved å utløse ressurser fra blant annet Forsvaret, sier helseministeren.

– Opposisjonen sier at det er ditt ansvar. Hva gjør du for å avhjelpe?

– Jeg forsikret meg om at Helse Nord sørger for at befolkningen får forsvarlige tjenester. Det opplever jeg at Helse Nord nå gjør, og at det de melder tilbake er at de vurderer tilbudet som forsvarlig.

– Fly står fortsatt på bakken, da kan vel ikke situasjonen være helt forsvarlig?

– Jeg opplever at de har iverksatt planer både på kort og lang sikt, og dette er planer som kan skaleres opp. Dette er en krevende situasjon som jeg vil redegjøre nærmere for i Stortinget.

10 nye piloter

– Har Lufttransport et særlig ansvar for situasjonen, de skal levere ambulansefly i et helt år til?

– Lufttransport har fortalt meg at de har rekruttert 10 nye piloter til erstatning for de 13 som har sluttet. De skal være klare fra midt i juni. Men så er det krevende med dem som melder seg «unfit for flight», det er de som fra dag til dag gjør denne situasjonen ekstra krevende.

– Er helsetjenestene i Nord-Norge rammet av en politisk aksjon fra flygerne?

– Jeg har ikke noe grunnlag for å vurdere hvorfor de melder seg «unfit for flight». Det er en viktig sikkerhetsregel som jeg respekterer fullt ut, sier Høie.