Reineiere krever arbeidsstans for vindmølleparkene i Kattfjord

KREVER STANS: Reineiere krever at arbeidet tar hensyn til reindriften. – Blir kalvings- og brunstperioden forstyrret så taper vi ikke bare økonomisk på det, men hele grunnlaget for tradisjonell reindrift på Kvaløya vil være truet, sier Risten Turi Aleksandersen. FOTO: TONE METTE YTTERGÅRD