Tromsø kommune og Tromsø trafikkskolesenter har inngått en avtale om leie av tomt. Det er trafikkskolen som skal leie et område på omtrent ett mål på Tromsdalsfyllinga til P-plasser.

Parkering av biler

Avtalen gjelder midlertidig parkering av trafikkskolens biler og varer fra 1. juli og fem år fram i tid.

Leieprisen for ett mål per år er satt til 30.900 kroner, kommer det fram av leieavtalen.