Hans og Grete borettslag på Storelva er i sine merknader bekymret for de nye boligplanene i nabolaget, spesielt byggehøyden på tre etasjer foran eksisterende boliger med to etasjer.

– Vi stiller oss også spørrende til om en slik «oppstramming» av området og relativt ekstremt tett bebyggelse virkelig vil gi et godt bomiljø for noen? Vi er redde for at man skaper et utrivelig miljø både for eksisterende innbyggere og for de nye som vil måtte bo såpass tett.