Trioen har fremmet et privat forslag til dagens formannskapsmøte der de tar til ordet for dette. De viser til at kommunen har flagget med regnbueflagget både under Artic Pride 2015 og 2016.

– Da feires mangfoldet på 69 grader nord. Alle farger, kjønn og filer er da velkommen til å feire at man alle er unike og like mye verdt – og at vi alle har rett til å være så like eller forskjellige vi selv ønsker. Vi håper at også i 2017 blir regnbueflagget å vaie fremfor rådhuset i hele perioden, skriver de i forslaget.

Årets Pride-festival arrangeres fra 6. til 12. november i Tromsø i år.

– Slik praksisen har vært de siste årene, er ikke flaggreglementet til Tromsø kommune blitt nødvendig oppdatert for dagens praksis. Vi ønsker derfor å gjøre presiseringer i flaggreglementet, slik at det klart fremkommer at regnbueflagget skal heises fremfor rådhuset på kommunale flaggstenger, i perioden når «Tromsø Arctic Pride» blir arrangert, heter det i forslaget.

Ifølge Wikipedia ble regnbueflagget popularisert som et symbol for det homofile miljøets kamp i San Francisco i 1978. I 1990 ble hele LHBT-miljøet innlemmet under som en del av symbolikken.

Forslagsstillerne ber også om at ordføreren får anledning til å godkjenne søknader fra organisasjoner på flagging under arrangementer og dager, selv om disse ikke er eksplisitt angitt i flaggreglementet.