Tromsø både høyt og lavt på kommunebarometer

foto