Kontroversiell fabrikk skal holde på i 80 dager med 15 lass om dagen

Asfaltfabrikk: NCC etablerer seg i Tromsø. Foto: Tor Heimdahl