Mens mange butikker på Jekta stenger ned – åpner denne opp

Bikeriet eies og drives av disse fire. Fra venstre: Jonas Thoresen, Stian Skjærvik, Eivind Johansen og Geir Inge Johansen. Foto: Ronald Johansen