Finans- og næringskomitémedlemmene Erlend Svardal Bøe (H), Vanja Terentieff (H), Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) og Jonas Stein (V) krever at det arrangeres en høring i komiteen om offentliggjøringen av regnskapet.

Les mer: Byrådet innrømmer regnskapsblemme

Regnskapsblemme

Tirsdag 16. februar offentliggjorde Tromsø kommune regnskapet for 2015. I en pressemelding ble det hevdet at kommunen hadde 100 millioner kroner i overforbruk i fjor, noe som skulle vise seg å være misvisende informasjon. Dagen etter beklaget byrådsleder Kristin Røymo tabben og medga at kommunen hadde et netto driftsresultat på 18 millioner kroner. Ifølge Røymo var det en faktafeil, som var årsaken til at det ble sendt ut feilaktig informasjon.

Kommunestyrerepresentant Kristoffer Kanestrøm (Frp) krevde innsyn i prosessen som førte til den misvisende pressemeldingen, men fikk avslag av byrådet. Han mistenker at byrådet bevisst har forsøkt å sverte det forrige byrådet.

- Jeg synes det er svært spesielt at byrådet viser til offentlighetsloven for å holde tilbake denne informasjonen, særlig siden det dreier seg om noe så enkelt som utformingen av en pressemelding, sier gruppeleder i Tromsø Høyre, Erlend Svardal Bøe.

Les mer: Opposisjonen nektes innsyn

- Må gjennomføres raskt

I et brev til komiteleder Jarle Heitmann (Ap) skriver de fire at byrådets håndtering av offentliggjøringen av regnskapet har skapt en svært krevende situasjon for Tromsø kommune.

- Vi har behov for å få mer informasjon om hvordan dette kunne skje. Hvordan er det mulig, og hvorfor holder de tilbake informasjon? Siden byrådet nekter opposisjonen innsyn i saken, er høring vårt eneste virkemiddel, sier Jonas Stein.

Medlemmene ønsker at Kristin Røymo, finansbyråd Jens Ingvald Olsen (Rødt), kommunaldirektør for finans, Oddgeir Albertsen, kommunaldirektør ved byrådsleders kontor, Mari Enoksen Hult, kommunikasjonssjef Pål Jakobsen, medierådgiver Stein Fredriksen, tidligere byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H), budsjettsjef Thomas Johansen og kommunenes regnskapssjef kalles inn til høringen.

De fire komitemedlemmene krever at høringen arrangeres onsdag 2. mars.

- At byrådet velger å nekte opposisjonen innsyn i forberedende dokumenter, gjør at det for disse medlemmene er avgjørende at denne høringen skjer så raskt som mulig, skriver de.

Les mer: Valgforsker slakter byrådets regnskapsrot (iTromsø Pluss)

- Viktig med rett informasjon

Bøe opplyser at også han har sendt spørsmål til byrådet om utformingen av pressemeldingen, i likhet med Kristoffer Kanestrøm, men han har ennå ikke fått svar på sin henvendelse.

- Det som er interessant, er hvorvidt fagadministrasjonen har vært en del av utformingen, og om de har vært kjent med innholdet i pressemeldingen, sier han, og fortsetter:

- Jeg mistenker at man i denne saken har vært mer opptatt av politisk retorikk og spill enn å formidle et nøyaktig regnskap. Og det er noe av det viktigste man gjør overfor kommunens innbyggere; å formidle kommunens økonomiske situasjon korrekt.

Ifølge reglementet for kommunestyrekomiteene kan høring arrangeres dersom enten komiteens leder eller 1/3 av medlemmene krever det. Finans- og næringskomiteen har 12 medlemmer.