Kommunen og politiet går sammen for å bekjempe seksuelle krenkelser

PROSJEKTLEDER: Elizabeth Kræmer, rådgiver og prosjektleder i kommunen. Foto: Christer Pedersen