Ansatt fortviler over avgjørelse: Kritisert botilbud for rusavhengige opprettholdes

foto