18-åring i Kaldfjord mistenkt for ruspåvirket kjøring