Mens kystrekebestanden er i fritt fall i Tromsø, tar havfiskeflåten ut mindre enn tilrådd kvote i Barentshavet

REKEFISKERI: Rekebestanden i Barentshavet er i god forfatning mener forskerne. Foto: Tore Meek / SCANPIX