Fagfolk roser Nyborg for koronauttalelser i «Debatten»

foto