UP holdt færre promillekontroller og flere mobilkontroller under pandemien i Troms

Selv om bøtesatsene har økt betydelig, har politiet så langt i år tatt flere for kjøring med mobilen enn de hadde gjort på samme tidspunkt i fjor. Foto: Ronald Johansen