Gravplassjefen ber tromsøværinger unngå plastlykter

foto
Jørgen Forøy er krematorium og gravplassjef i Tromsø Kirkelige Fellesråd. Han ber de mange som lyssetter gravene i jula om å velge bort plastlykten. Foto: Johannes Ytreberg