– Særlig det å oppleve at man ikke får gjort jobben skikkelig, sliter på erfarne seniorer