Ble pålagt å rive, men bygget står fortsatt – Får 28.000 kroner i tvangsmulkt

foto