Størst mangel på sykepleiere – hundrevis kunne vært i arbeid

foto