Resignert Figenschau: – Det ser vanskelig ut å få til et skifte