Nytt stort millionunderskudd for maskinentreprenør