Korona berget bedriften til Jan Erik og Trine. Nå ser de lyst på fremtiden