Flere tromsøværinger involvert i massevelt: – En dominoeffekt