Tromsø kommune melder på sin hjemmeside at det nå skal komme på plass et tre meter bredt fortau på sørsiden av veien fra Bregneveien ned til Kvaløyveien.

– Vi er i gang med prosjekteringen allerede, og vil ta kontakt med naboene fortløpende. Samtidig jobber vi på kommunal eiendom gjennom sommeren i år, og utvider veien nordover for å få plass til et bredt fortau, sier prosjektleder Sjur Melsås på kommunens hjemmeside.

Veien må utvides før byggingen av selve fortauet kan starte, og prosjektet vil ferdigstilles i løpet av sommeren 2019.