Hevder koronaisolasjonen har gjort det verre for folk i nord med psykiske lidelser og rusavhengighet

foto