Her er tiltaksplanen mot svevestøvet

VERSTING: Tromsø har blant landets høyeste konsentrasjoner av helsefarlig svevestøv. Kommunen har nå fått pålegg fra Miljødirektoratet om å fremme til tiltaksplan for å få ned mengdene svevestøv. Foto: Kent Einar Myreng