– Turistnæringen har mye å gå på, rent miljømessig

ELEKTRISK KATAMARAN: Den miljøvennlige båten er 25 meter lang, 11 meter bred, og har plass til 140 turister. Innfelt: Agnes Árnadóttir er daglig leder og medeier i det Tromsø-baserte selskapet Green Wave Holding AS, som skal drive miljøvennlig turisme til sjøs. Illustrasjon: Green Wave Holding AS / Foto: Privat