Widerøe samarbeider med Rolls-Royce om utvikling av elfly til det norske kortbanenettet

foto