Nils (88) bodde i en tyskerbrakke der butikken står i dag: – Jeg husker at rottene løp over brystkassen min om natta

foto