Nortura tilbakekaller svineprodukter i Nord-Norge

foto