Kommunen krever at folk må gå mer

GANGTRAFIKANTER: Kommunen vil ha flere av oss til å gå til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter. Bildet er fra veien forbi Solneset skole i Hamna. Foto: RONALD JOHANSEN