Hele 777 har søkt sykepleierstudiet ved UiT - Norges arktiske universitet som førsteprioritet i år. Det gjør studiet til det mest populære ved universitetet i år, skriver UiT på sine hjemmesider.

I år har til sammen 7236 studiesøkere UiT, Norges arktiske universitet som sitt førstevalg. Det er en økning på 9,17 prosent fra i fjor (Tar man høyde for at universitetet fusjonerte med høgskolene i Harstad og Narvik har UiT en økning på over 30 prosent fra i fjor).

Etter sykepleie er følgende studier de mest populære:

- Rettsvitenskap med 595 førsteprioritetssøkere.

- Medisin med 471 førsteprioritetssøkere.

- Økonomi og administrasjon med 331 førsteprioritetssøkere.

- Ledelse med 325 førsteprioritetssøkere.