1. mars ble det kjent at intendant Leif Magne Tangen i Tromsø Kunstforening (TKF) hadde fått sparken av styret i foreningen. Siden oppsigelsen har styret ikke ønsket å kommentere bakgrunnen for at Tangen mistet jobben, men i årsberetningen til årsmøtet i TKF, som avholdes onsdag kveld, viser de imidlertid til flere kritikkverdige forhold.

Hard kritikk mot Tangen

I tillegg til et underskudd på hele 683.486 kroner, viser styret til at flere «uheldige rutiner og ordninger knyttet til foreningens økonomistyring og kontroll» ble avdekket etter at en økonomiansvarlig ble ansatt i april 2015. Blant annet at Tangen ikke har betalt husleie på en leilighet han leier av foreningen i Muségata.

I tillegg påpeker styret at de i hele 2015 har hatt «betydelige problemer med å få innkallinger, saksdokumenter og referater i rett tid og med rett kvalitet.»

Ifølge årsberetningen ble heller ikke styrevedtak fulgt opp av intendanten. Det vises blant annet til at kunstbokhandelen MONDO ble invitert til å ha tilhold hos foreningen, til tross for at dette var «på tvers av strategien styret hadde lagt ...»

Svarer med samme mynt

Leif Magne Tangen motsatte seg oppsigelsen og koblet på Norsk Tjenestemannslag. Han har siden januar sittet i forhandlinger med styret i foreningen, og har derfor ikke ønsket å kommentere saken.

Nå er forhandlingene imidlertid over, og Tangen har tatt bladet fra munnen.

«Jeg mener at oppsigelsen er forhastet og lite gjennomtenkt. Jeg kan videre si med sikkerhet at jeg ikke har gjort noe ulovlig. Jeg vil også bemerke at årsberetningen har udokumenterte påstander (som at jeg nekter å motta hjelp, gjennomgående manglende referater fra styremøter), og at det ikke går klart fram hva underskuddet består av,» skriver han i et innlegg på sosiale medier.

– Unyansert og upresist

Ifølge Tangen har styret i årsberetningen latt være å nevne at foreningen i 2015 ikke lenger mottar momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet grunnet for lav frivillighet i foreningen. Han understreker at dette er en betydelig sum.

Tangen bestrider også at etableringen av bohandelen hos TKF ikke er i henhold til styrets strategier. Han går sågar så langt som å kalle det ren løgn fra styrets side.

«Det er fremdeles et inforom, nå med mer informasjon,» understreker han, og fortsetter:

«Jeg går ut ifra at påstanden om utestående husleie i Muségata 4 enten er feil, eller en misforståelse (det finnes utestående husleie i Muségata 2 fra tidligere leietaker, fra året 2013 mens jeg, i 2014, fikk ettergitt husleie for leiligheten jeg leier ...»

Dette er ifølge Tangen typiske eksempler på styrets ansvarsfraskrivelser og manglende presisjon.

LES OGSÅ: Kunstnere trekker utstillinger i protest mot oppsigelsen

Tangen medgir imidlertid til iTromsø at ikke all kritikken rettet mot ham av styret i årsberetningen er ubegrunnet.

– Det er nok riktig at dialogen har vært for dårlig mellom meg og styret, og at vi har hatt mye å gå på. Det er første gang jeg jobber i en såpass stor organisasjon, og det er ting jeg ikke har skjønt tidsnok, sier han.

Håper på løsning

I dag består styret i foreningen av styreleder Stein Windfeldt, nestleder Nora Kiil, Kåre Grundvåg, Hanna H. Hansen, Ingrid Bruun og varaene Lawrence Malstaf og Torbjørn Andersen. Utenom Grundvåg og Bruun, har resten av styret sine verv på valg og kun Hanna H. Hansen ønsker å stille til gjenvalg på kveldens årsmøte.

«Hva som skjer på årsmøtet vet vi ikke, men det vi vet er at valgkomiteen signaliserer både endring og langsiktighet i sine innstillinger,» skriver Tangen.

Han håper det nye styret vil se på hans oppsigelse på nytt.

– Uansett hva som skjer, gleder jeg meg til i morgen. Dersom det ikke blir aktuelt at jeg fortsetter, kan jeg i det minste begynne å se på hva jeg skal ta meg til. Det blir en befrielse å legge denne konflikten bak meg og se fremover, helst som intendant i Tromsø Kunstforening, sier Tangen til iTromsø.

– Det har vært veldig stille fra deg i månedene siden oppsigelsen. Hvorfor bestemte du deg for å bryte stillheten i dag?

– Jeg synes det er viktig å vise at jeg ikke er slagen; at jeg fremdeles er veldig interessert i – og motivert til – å fortsette i jobben.

Nåværende styreleder i Kunstforeningen, Stein Windfeldt, har følgende kommentar til Tangens utspill:

– Vi har registrert at det er postet et innlegg på sosiale medier, og det ønsker vi ikke å kommentere. Det er årsmøte i foreningen i kveld og vi forholder oss til det, sier han.