Bjerkaker: I mai sto daværende byrådsleder Øyvind Hilmarsen og representanter for TIL fram etter at kommunen kjøpte tomta på nordsiden av Bjerkakerbanen for 7,5 millioner kroner fra Statsbygg. Ifølge Hilmarsen skulle TIL inngå en festeavtale for å kunne bygge en fotballhall på tomta.

Nå tar naboene i Bjerkealleen til motmæle mot at det gjøres store endringer i den vedtatte reguleringsplanen bare ved å søke om dispensasjon.

Mer ruvende

– Vi klager ikke på at det kommer en idrettshall her, den er vedtatt. Nå prøver tiltakshaver blant annet å endre plasseringen av hallen med bruk av dispensasjonssøknad. Det reagerer vi på, sier Ola Valdermo.

Han viser til at hallen er trukket helt opp til gang- og sykkelveien på oversiden av Strandveien, mens det legges opp til parkering på nedsiden, foran hallen. Ved å tillate flytting av idrettshallen vil den fremstå betydelig mer ruvende enn dersom den opprinnelige plasseringen ble fulgt.

Naboene mener det er uakseptabelt med så store endringer uten at det lages ny detaljregulering med konsekvensanalyse.

Støy og parkering

Dette er innvendingene de har:

• Rasering av grøntområde.

• Manglende bebyggelsesplan.

• Parkeringen under bakkenivå nesten halvert, mer parkering på bakkenivå.

• Adkomst via Bjerkealleen i stedet for Strandveien.

• Manglende hensyn til boligbebyggelsen.

• Manglende landskapsplan.

• Manglende støyutredning.

• Dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser.

Kunstgressbanen

– Jeg føler det som et overgrep. Vi får en ni meter høy vegg rett foran der vi bor, og det er ikke utredet hvor mye støy det blir, sier Lisa Sundstrøm.

Hun og ektefellen har allerede vært nødt til å til venne seg støyen fra kunstgressbanen, et steinkast fra der de bor.

Haldis Bertheussen blir også direkte berørt av den nye hallen kloss inntil boligen hennes. Hun er pensjonist og er avhengig av rullator, og vil miste all sol på verandaen.

– Jeg vil ikke ha hallen i det hele tatt, sier hun.

David mot Goliat

Nabolaget i Bjerkealleen føler de betaler prisen for at idrettshallen plassert i deres nabolag. Charlottenlund var nevnt som ett alternativ.

– Bare fordi vi er få beboere her, føler vi oss litt presset til å godta planene. På Charlottenlund klarte beboerne å stoppe byggingen ved å mobilisere på Facebook. Det er en slags Davids kamp mot Goliat, sier James Mercer.

Nabolaget mener ulempene ved å gi dispensasjon er langt større enn fordelene. De ber derfor om at kommunen sørger for at tiltakshaver utarbeider en ny detaljregulering med tilhørende konsekvensanalyse og støyutredning, og høringsrunde hvor både Sør-Tromsøya bydelsråd og skolen får uttale seg.

- Mindre ruvende

Frode Rinnan sitter i klubbstyret til TIL og er prosjektleder for treningshallen på Bjerkaker. I månedsskiftet november-desember hadde han et informasjonsmøte med naboene om endringene TIL ønsker.

Han er imidlertid ikke overrasket over reaksjonene.

– Det er ikke rart at de blir litt på vakt og benytter sjansen til å komme til orde. På møtet kom det fram skepsis. Vi la fram konsekvensene ved å følge dagens reguleringsplan til punkt og prikke. Ved å snu hallen, som vi ønsker og som krever dispensasjon, vil kortsiden ligge mot naboene i nord, sier Rinnan.

Han viser til at hallen vil virke mye mer ruvende ved å følge den opprinnelige reguleringsplanen, og mener endringen vil være til fordel for naboene.

– Terrenget skrår i tillegg, så den ville blitt svær i forhold til den nye plasseringen. Den skal sprenges en del ned i terrenget og den vil bli mindre ruvende enn andre haller.

Isolert

Rinnan mener de også har tatt hensyn ved å redusere antall parkeringsplasser under hallen, og at restriksjonene ved Bjerkakerbanen viser at trafikken har gått ned.

– Vi mener det er positivt med færre parkeringsplasser. Hva resten av tomta skal brukes til er opp til kommunen, som eier den. Det parkeres nesten ikke lenger ved Bjerkakerbanen etter endringene som ble gjort der. Det er godt utarbeidet gangveinett i området og det er enkelt for barn og unge på Sør-Tromsøya å ta seg fram.

Han ser ikke nødvendigheten av støyutredning fordi hallen vil bli isolert, og mener det ligger godt til rette for treningshallen.

– Bjerkaker er en enestående mulighet siden det allerede finnes reguleringsplan. Det er stor mangel på areal til slike halvoffentlige tiltak, og behovet er stort siden det nesten ikke finnes idrettsanlegg på denne delen av Tromsøya, sier Frode Rinnan.

foto
ruvende: Hallen med den nye plasseringen, på nordsiden av Bjerkakerbanen. I det rød huset til venstre bor Lisa Sundstrøm og Benn Sørstad, mens Haldis Bertheussen sitt rød hus ligger bak kortveggen på hallen. Illustrasjon: Steinsvik arkitekter Foto: Tom Benjaminsen
foto
BEDRE: Frode Rinnan mener den nye plasseringen av hallen gir mindre ulemper for naboene. Foto: Lars Eidissen Foto: LARS EIDISSEN
foto
Foto: Tom Benjaminsen