Nå kan du ikke parkere her lenger

Foto: Geir Bakkevoll