I forbindelse med spørsmål om oppgradering av Innlandsveien og Ramfjordnesveien til 50 tonn skal Statens vegvesen gjøre målinger av bæreevnen, som grunnlag for beslutning av tiltak.

Det går fram av en epost veivesenet har sendt etter de har fått spørsmål om hva som er grunnen til oppgraderingen. Bakgrunnen er etableringen av asfaltverk på Olavsvern.

Det er snakk om å omklassifisere veien fra riksvei til kommunal vei. Før veien kan omklassifiseres må den istandsettes ut fra gitte retningslinjer.

– Vi jobber nå med å definere hva som må gjøres, skriver veivesenet.