– Ut fra det jeg vet, så går ikke utvidelsen av Tromsø lufthavn inn i statsbudsjettet, sier Ivar Helsing Schrøen, som er lufthavnsjef på Tromsø lufthavn.

Selvfinansiert utvidelse

Penger fra staten eller ei, Avinor ønsker uansett å få i gang en utvidelse av flyplassen.

– Intensjonen er selvfinansiering. Vi skal sette av mellom 300 millioner og 500 millioner kroner til dette prosjektet, sier Schrøen.

– Dette vil bli gjort under Avinors initiativ, og finansiert internt av Avinor.

Lufthavnsjefen mener det er på tide at flyplassen får seg en ansiktsløftning.

– Klart det er mye penger, men fly er en ekstremt viktig for infrastrukturen, og må absolutt bli løftet. Det er bare å se på ankomstfasilitetene vi har fra utenlandsreisene. Med tanke på all nordlysturismen byen har hatt i det siste, så er det ikke akkurat få som kommer hit.

– I skisseprosessen

Per nå er Avinor bare i planleggingsfasen om å få utvidet flyplassen.

– Vi holder på med en skisseprosess som innebærer at flyplassen skal være ferdig tre år etter byggestart.

– Hva vil dere utvide?

– Alt fra flyoppstilling til sikkerhetskontrollen og ankomstfasilitetene fra utenlandsreisene.

Det blir ikke nødvendigvis det eneste som skal utvides.

– Det siste vi har fått tilbakemelding på er at den regionale trafikken ser ut til å øke på Tromsø lufthavn. Noe av dette kan komme av inntoget til FlyViking. Det er mange dimensjoner vi ser på, så vi må bare bruke prognosene til å se på hva som bør utvides.

Satser på start allerede i år

Arbeidet for en bedre Tromsø lufthavn kan skje allerede mot slutten av året.

– Det er sterke signaler på at vi kommer i gang i 2018, men vi har ambisjoner om å sette spaden i jorda i år.

– Vi jobber på spreng for utvidelsen akkurat nå, og dette skal vi gjennomføre, sier Schrøder.