– På Island tar masseturismen overhånd. Vi må legge til rette sånn at turismen ikke blir en belastning, og vi må ikke bare være opptatt av økonomisk gevinst og økt sysselsetting, som er en del av det positive med turismen, sier seniorrådgiver Arne Trengereid til iTromsø.

foto
VIL UNNGÅ ISLAND-TILSTANDER: Seniorrådgiver Arne Trengereid håper bedre samarbeid mellom reiselivsaktører og offentlige myndigheter sørger for at masseturismen ikke tar overhånd, som på Island. Foto: Marius Fiskum

Økt kunnskap

Rett før jul bevilget fylkesrådet inntil 490.000 kroner til et forprosjekt i regi av UiT om konsekvenser av økt turisme og endret naturbruk.

– UiT skal i dette prosjektet identifisere utfordringer og skissere mulige løsninger knyttet til økt turisme. Gjennom intervjuer av ulike aktører som er direkte og indirekte involvert i og berørt av naturbasert turisme søker vi økt kunnskap om hvilke type tilrettelegginger en er avhengig av for å kunne sikre en bærekraftig utvikling for natur og alle de som berøres av et reiseliv i sterk vekst, sier Gaute Svensson, forsker ved UiT, til fylkeskommunens nettsider.

Unngå naturødeleggelse

– Vi skal gjøre et forskningsmessig dypdykk for å finne ut hvor farene ligger, og innenfor hvilke områder vi anbefaler å utvikle turisme med nennsomhet. Det er mange hensyn å ta. Tilbudene til turistene må også komme lokalbefolkningen til gode. Bruk av naturen må være nennsom, og vi må planlegge før vi kommer i en situasjon hvor naturen misbrukes, sier Trengereid.

Unngå konflikter

På Island har de blitt så ille at selv turistene mener det er for mange turister der. I år kommer det over to millioner turister til sagaøya, hvor lokalbefolkningen utgjør vel 330.000 mennesker. Flere steder i Syden, blant annet på Mallorca og i Barcelona, ønsker lokalbefolkningen turistene dit pepperen gror. Trengereid mener man må unngå at dette også skjer i Troms.

– Derfor er det viktig at reiselivsaktørene går sammen med lokale myndigheter, med fylkeskommunen og Fylkesmannen for å utvikle turismen i et samspill, sånn at konflikter unngås. Prosjektet vil bidra til å bringe akademia nærmere aktørene og utøverne. Det er klokt at utøverne får anledning til å komme med tilbakemelding til de som forsker, sier han.

Konkurransefortrinn

Forskningsprosjektet er kommet i stand som resultat av behovet for retningsgivende besøksforvaltning, et behov man allerede har sett øker i takt med antallet turister i regionen. Forprosjektet vil senere kunne være grunnlag for et hovedprosjekt om samme tematikk.

– Vi har enorme konkurransefortrinn innenfor reiselivet gjennom tilgangen på vår flotte natur, og naturen er også en viktig grunn til at vi har fått til den fantastiske utviklingen innenfor reiselivet i regionen som vi har. Dette konkurransefortrinnet må vi sørge for at ikke forringes, men heller utvikles slik at vi bedre kan håndtere de utfordringene økt bruk fører med seg, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap) til fylkeskommunen nettside.