Halvårstallene for Mattilsynet i Troms- og Svalbardsdistriktet er nå klare. Avdelingsleder Arne Mjøs sier de viser et høyt antall bekymringsmeldinger sammenlignet med andre deler av Nord-Norge.

– På generelt grunnlag kan en si at Troms og Svalbard har en større andel av storbyproblematikk enn de andre distriktene i region Nord. Dette må skyldes blant annet stort dyrehold i storbyen Tromsø, uttaler Mjøs.

foto
SJEF: Avdelingsleder for Mattilsynes Troms- og Svalbarddistrikt, Arne Mjøs.

Hundehold verst

Tallene viser at det er hunder som kommer verst ut. Av 125 bekymringsmeldinger er hele 50 av dem relatert til hold av hund. Nummer to på listen er hest med 27 bekymringsmeldinger.

– Vi får inn alle slags meldinger, det er alt fra alvorlige dyrelidelser til omsorgssvikt på kjæle- og produksjonsdyr. Vi får også inn meldinger om skadede dyr av alle slag, forteller Mjøs.

Undersøker alle

Han sier samtlige av bekymringsmeldingene blir sett på, men at de ikke har kapasitet til å rykke ut på alle.

– Alle bekymringsmeldinger vurderes. Ikke alle trenger fysisk oppfølging, konstaterer avdelingslederen.