13 katter døde i brann i Tromsø – politiet mistenker ildspåsettelser

foto